Oss når du på följande sätt:

 

Kontoret 

Tel 08-36 47 35

Fax 08-36 40 45

 

Daniel Friberg, VD

070-454 69 11 eller via mail

 

Mari Alexandersson, Administration

08-36 47 35 eller via mail

 

DF Byggteknik AB

finns på Facebook

och Instagram!

DF Byggteknik AB

 

Besöksadress

Faktureringsadress

 

Ankdammsgatan 20

171 43 Solna

 

Ankdammsgatan 20

171 43 Solna

info@dfbyggteknik.se

Org. 556628-3700