DF BYGGTEKNIK har tagit fram ett kvalitetsystem i sammarbete med Build-IT för att klara kraven för byggbranschens kvalitetssystem.

 

Det är ett system anpassat för byggbranschen i kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete för mindre och medelstora företag. Det är ett produktcertifieringssystem som certifieras av en opartisk tredjepart, DNV, Den Norska Veritas. 

 

Produktcertifiering har som syfte att intyga att den produkt som byggföretaget har uppfyller specificerade krav, som kan finnas i standarder, myndighetsföreskrifter eller frivilliga specifikationer.

 

Byggbranschens kvalitetssystem (BF9K ) har samma grundsyn som ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 beskriver, och skall leda till ständiga förbättringar.